#20426
By Keds
By Keds
Participant

Homedferro….. :huh:

M’has de passar el teu MP3 o el teu IPod…..perquè estic segur que ha de ser…..La Bomba !!!!:woohoo:

Deixant de banda el “Cansionero popular”…..
Jo crec que tindrem un dia molt i molt bo….
Terreny tou (sense fang)……i bona temperatura.
Sortirem amb màniga llarga….i els darrers que arribin caminant ho faran en màniga curta…..i la llengua fora !!!:P

Apostes?…..B)