#6396

cargol
Participant

Crit "quien tuvo, retuvo" com diu el refrán, tú tranquil que amb el potencial de les teves cames cap i cor de ben segur que farem un sub 3 h.
Salut.
Abel